Category Archives: Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa các bên là người nước ngoài nhưng sinh sống tại Việt Nam; giữa người Việt Nam với nhau nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Ly Hôn Đơn Phương & Ly Hôn Thuận Tình có yếu tố Nước Ngoài


Ly Hôn Đơn Phương (Yếu Tố Nước Ngoài) Ly Hôn Thuận Tình (Yếu Tố Nước Ngoài)

VPLS QUANG LIÊM: “ĐÓNG LẠI ĐAU KHỔ – MỞ HẠNH PHÚC MỚI”

Ly hôn với chồng đang ở nước ngoài tại tòa án Bình Thuận

Kính thưa luật sư. Năm 2018 em có kết hôn với chồng tại UBND phường [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Bến Tre

Chào luật sư. Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với vợ đang ở Nhật Bản tại tòa án Bến Tre

Thưa Luật sư. Hiện em đang lao động tại Nhật Bản, chồng em ở Việt [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Bạc Liêu

Chào luật sư. Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với vợ đang ở Nhật Bản tại tòa án Bạc Liêu

Thưa Luật sư. Hiện em đang lao động tại Nhật Bản, chồng em ở Việt [...]

Ly hôn với chồng đang ở nước ngoài tại tòa án Bạc Liêu

Kính thưa luật sư. Năm 2018 em có kết hôn với chồng tại UBND phường [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Đồng Nai

Chào luật sư, Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với Vợ đang ở Nhật Bản tại Tòa Án Đồng Nai

Thưa Luật sư, Hiện em đang lao động tại Nhật Bản, chồng em ở Việt [...]

Ly hôn với chồng đang ở nước ngoài tại Tòa Án Đồng Nai

Kính thưa luật sư, Năm 2018 em có kết hôn với chồng tại UBND phường [...]

Ly hôn với chồng sống ở mỹ tại Trà Vinh

Chào luật sư, Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

096.33.99.868