Category Archives: Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa các bên là người nước ngoài nhưng sinh sống tại Việt Nam; giữa người Việt Nam với nhau nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Ly Hôn Đơn Phương & Ly Hôn Thuận Tình có yếu tố Nước Ngoài


Ly Hôn Đơn Phương (Yếu Tố Nước Ngoài) Ly Hôn Thuận Tình (Yếu Tố Nước Ngoài)

VPLS QUANG LIÊM: “ĐÓNG LẠI ĐAU KHỔ – MỞ HẠNH PHÚC MỚI”

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài bắt đầu bằng việc nộp [...]

Ly Hôn Thuận Tình Với Người Nước Ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là trường hợp ly hôn giữa người nước [...]

7 bình luận

Ly hôn với Vợ đang ở Nhật Bản tại Tòa Án Hồ Chí Minh

Ly hôn với vợ đang ở Nhật Bản. Ly hôn với vợ đang ở Nhật [...]

Ly hôn với chồng đang ở nước ngoài tại Tòa Án Hồ Chí Minh

Kính thưa luật sư, Năm 2018 em có kết hôn với chồng tại UBND phường [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Hồ Chí Minh

Chào luật sư, Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Cần Thơ

Chào luật sư. Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với vợ đang ở Nhật Bản tại tòa án Cần Thơ

Thưa Luật sư. Hiện em đang lao động tại Nhật Bản, chồng em ở Việt [...]

Ly hôn với chồng đang ở nước ngoài tại tòa án Cần Thơ

Kính thưa luật sư. Năm 2018 em có kết hôn với chồng tại UBND phường [...]

Ly hôn với chồng sống ở Mỹ tại Bình Thuận

Chào luật sư. Năm 2008 tôi có kết hôn với người chồng có quốc tịch [...]

Ly hôn với vợ đang ở Nhật Bản tại tòa án Bình Thuận

Thưa Luật sư. Hiện em đang lao động tại Nhật Bản, chồng em ở Việt [...]

096.33.99.868