Mẫu đơn xin nhận con nuôi

                                                                                                                                 Mẫu TP/CN-2014/CN.02                                                                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

 

                Kính gửi:[1] ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Chúng tôi/tôi là:

     

 

Ông

 Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nghề nghiệp    
Nơi thường trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu    
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ

 

   
Điện thoại/fax/email    

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………  Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….. …………..

Nơi đang cư trú: 

* Gia đình:

  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Địa chỉ liên hệ    
Điện thoại,/fax/ email    
Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi    

 

* Cơ sở nuôi dưỡng[2]: …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Lý do nhận con nuôi: ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho………………………………………………………………………………………….[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

 

Đề  nghị[4] ………………………………………………………………………………………………………. xem xét, giải quyết.

 

                                                                                   ………………, ngày …………….. tháng ……….. năm……………..

           ÔNG                                                                                                           BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 096 3399 868
Nếu bạn ở xa hoặc bận công việc không thể tới VPLS Quang Liêm được thì chúng tôi sẽ cử luật sư giỏi tới tận nhà hoặc điểm hẹn để tư vấn và hỗ trợ cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

096.33.99.868